PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

informuje, iż

w dniu 16 października 2018 r. o godz. 13:00

odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy

w  sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 – 2028
 3. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Parzeńsko
 4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski nr XX/137/17

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
 3. Wolne wnioski i informacje

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 16:22 Piotr Uberman