Nowogródek Pomorski, dn. 12 maja 2023 r.

 

Znak sprawy: RUL. 271.2.2022.MG         

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Eco-POL Sp. z o.o.
Dworcowa 9
86-120 Pruszcz

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

  1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Eco-POL Sp. z o. o.
     Dworcowa 9
     86-120 Pruszcz
     37.137,50 PLN
Demontaż, transport, unieszkodliwienie – 900 zł brutto / Mg
Transport i unieszkodliwienie - 650,00 zł brutto / Mg

2) EKO 24 Barbara Plewko Sp. K.
     ul. Chojeńska 42
     74-400 Dębno
     38.377,80 PLN
Demontaż, transport, unieszkodliwienie -  864,00 zł brutto / Mg
Transport i unieszkodliwienie – 756,00 zł brutto / Mg

3) Paź Bogusław AUTO -ZŁOM
     USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”
     Świniary Stare BN
     27-670 Łoniów
     41.367,50 PLN
Demontaż, transport, unieszkodliwienie – 990,00 zł brutto / Mg
Transport i unieszkodliwienie – 740,00 zł brutto / Mg


4)   REVOL Sp. z o. o.
       ul. Świętej Teresy 106/10
       91-341 Łódź
      43.453,80 PLN
Demontaż, transport, unieszkodliwienie – 972,00 zł brutto / Mg
Transport i unieszkodliwienie – 864,00 zł brutto / Mg

5) IMAK Krzysztof Szymczak
     ul. Norwida 11/14
     96-100 Skierniewice
     56.248,09 PLN
Demontaż, transport, unieszkodliwienie –1291,67 zł brutto / Mg
Transport i unieszkodliwienie – 1075,67 zł brutto / Mg

6) Logistyka Odpadów – Realizacje Sp. z o. o.
    ul. Szklana 20
    43-300 Bielsko Biała
    91.983,60 PLN
Demontaż, transport, unieszkodliwienie –2052,00 zł brutto / Mg
Transport i unieszkodliwienie – 1836,00 zł brutto / Mg

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 12 maj 2023 13:36 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maj 2023 13:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maj 2023 13:43 Piotr Uberman