Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na potrzeby oświetlenia drogowego na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 747 2022-05-27 09:52:20
Obwieszczenie w spr. wszcz. postępowania i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczn 2022-05-25 10:37:16
DECYZJA 03/2022 O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO 2022-05-16 10:10:04
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Giżyn 2022-05-10 13:12:18
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Karsko 2022-05-10 13:11:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej 2022-04-28 13:12:10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obręb 006 Karsko 2022-04-21 11:46:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa placu zabaw z miasteczkiem ruchu drogowego w Miejscowości Nowogródek Pomorski" 2022-04-20 13:49:20
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" obręb 006 Karsko 2022-04-20 13:46:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sali wiejskiej na działce nr 183 obręb Sumiak 2022-03-29 14:52:40