Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-09-10 12:46:06
Wszczęcie postępowania 2019-08-21 16:42:12
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi ul. Polnej w m. Karsko, przez m.Ławin do m. Parzeńsko, nr działki 676 i 945 obr. Karsko, gm. Nowogródek Pomorski 2019-08-09 11:10:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-07-15 11:43:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 2019-03-12 09:51:30
Obwieszczenie PGW Wody Polskie w Szczecinie o wszczęciu postępowania - dot. pozwolenia wodnoprawnego 2019-02-19 10:24:28
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN Wykonanie kanału technologicznego oraz wylotu W1 wraz z pracami na rowie w ramach inwestycji pn.Budowa drogi eksp 2012-10-12 12:48:46
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA MAJACEGO NA CELU WYDANIE DECYZJO O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN. "BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY BARLINECKIEJ W m. NOWOGRÓDEK POMORSKI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ Nr 2111Z..." 2012-10-03 10:13:51
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALUIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIEWZIECIA PN. "PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W m. TRZCINNA" 2012-06-11 17:11:39
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA SICI WODOCIAGOWEJ W m. SUMIAK 2012-03-13 10:08:22