Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 2021-10-01 12:56:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku izby pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu 2021-02-05 13:26:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV 2020-09-28 15:40:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowogródek Pomorski 2020-08-26 15:18:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej na częsci działek nr 381/3, 381/2, 382/3 ob. Karsko 2020-07-31 13:27:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontaż odcinka linii napowietrznej SN-15kV L-214 2020-05-23 16:59:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2020 2020-05-06 13:36:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2020 2020-05-06 13:33:51
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2019 z dnia 27.06.2019 2020-04-21 12:43:36
Obwieszczenie w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń Biblioteki Publicznej na potrzeby Ośrodka Zdrowia 2020-04-06 13:30:40