Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA POMOSTU Z PRZEZNACZENIEM DLA SPORTÓW WODNYCH I DO CUMOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO" NA DZIAŁCE O NR EIWG, GRUNTU 216/4 2010-08-06 14:33:15
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA POMOSTU Z PRZEZNACZENIEM DLA SPORTÓW WODNYCH I DO CUMOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO" NA DZIAŁCE O NR EIWG, GRUNTU 216/4 2010-08-06 14:33:15
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI pn. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ W PRZYŁACZAMI DLA m. GOLIN ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. GOLIN". 2010-07-22 13:56:20
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI pn. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ W PRZYŁACZAMI DLA m. GOLIN ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. GOLIN". 2010-07-22 13:56:20
Ogłoszenie dotyczace wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Giżyn 2010-07-07 13:19:40
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN."BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ Z PRZYŁACZAMI W m. KINICE" 2010-06-21 12:51:47
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA SIECI KABLOWEJ nn-0,4 kV ZASILAJACEJ DOMEK LETNISKOWY NA DZIAŁCE O NR EIWD. GRUNTU 30/22 I PRZEWIDZIANEJ DO ZASILE 2010-06-17 13:37:30
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJACEGO NA: BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P-4 NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTU 327 W m. NOWOGRODEK POMORSKI 2010-06-02 10:56:53
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ Z PRZYŁACZAMI DLA m. GOLIN ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA m. GOLIN" 2010-05-21 13:29:20
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJO CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA pn."BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ z PRZYŁACZAMI DLA m. KARSKO ORAZ ORZEBUDOWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. KARSKO" 2010-05-14 11:25:22