Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN. "Budowa rurociagu tłocznego ścieków sanitarnych na trasie Kinice - Karsko". 2011-06-15 11:56:53
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. kARSKO", na działkach o nr ewid. gruntu 744/11, 744/86 obreb: Karsko 2011-06-10 11:26:48
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "Budowa chodnika w ciągu drogi na działce nr ewid. gruntu 104 wraz z utwardzeniem pod zatokę parkingową dla rowerów na części działki nr ewid. gruntu 127 o 2011-05-20 14:57:35
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE UL. BOCZNEJ W m. NOWOGRÓDEK POMORSKI". 2011-05-06 13:04:36
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN."NADBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI GARAŻOWEJ BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z JEGO TERMOMODERNIZACJĄ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM" 2011-04-21 10:53:27
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN."BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO SCIEKOW SANITARNYCH NA TRASIE kINICE - KARSKO". 2011-04-15 10:50:30
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZADANIE PN."BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI NA DZIAŁCE NR EWID. GRUNTU 104 WRAZ Z UTWARDZENIEM POD ZATOKE PARKINGOWĄ DLA ROWERÓW NA CZĘSCI DZIAŁK 2011-04-07 12:43:32
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO NA BUDOWĘ BOISKA ZPORTOWEGO NA DZIAŁKACH NR EWID. GRUNTU 164/1, 185, 187/2, 188/2 W NOWOGRÓDKU POMORSKIM 2011-03-30 13:57:30
OBWIESZCZENIE O WSCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN."NADBUDOWA I PRZEBUDOWA CZESCI GARAZOWEJ REMIZY OSP WRAZ Z JEGO TERMOMODERNIZACJĄ W NOWOGRODKU POMORSKIM" 2011-03-15 12:45:13
Obwieszczenie Wójta Gminy o miejscach i terminach zebrań, na których będę wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2011-03-02 13:28:21