Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-03-10 14:39:53
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-03-10 14:39:53
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DOTYCZACEGO BUDOWY STACJI TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4, na działce o nr ewid. gruntu 327 w m. Nowogródek Pomorski 2010-03-10 14:15:03
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami - Aglomeracja Karsko w miejscowości Karsko, Kinice oraz przebudo 2010-02-19 14:04:48
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami - Aglomeracja Karsko w miejscowości Karsko, Kinice oraz p 2010-02-19 14:02:17
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN." BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ KARSKO - NOWOGRÓDEK POMORSKI - KOLONIA NOWOGRÓDEK POMORSKI - KARLIN - SUMIAK ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDAT 2010-02-18 10:12:12
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencji gruntu 327 obręb Nowog 2010-02-16 15:45:07
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ?Sieć wodociągowa: Karsko ? Nowogródek Pomorski ? Kolonia Nowogródek ? Sumiak ? Karlin? 2010-02-02 14:31:39
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2010-02-01 14:59:14
Obwieszczenie o podjeciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?zmianie sposobu użytkowania magazynu z częścią socjalno -biurową ?w budowie? na budynek produkcji ? obróbki skór surowych na działce ozn 2010-01-26 15:53:39