Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej 2022-04-28 13:12:10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obręb 006 Karsko 2022-04-21 11:46:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa placu zabaw z miasteczkiem ruchu drogowego w Miejscowości Nowogródek Pomorski" 2022-04-20 13:49:20
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" obręb 006 Karsko 2022-04-20 13:46:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sali wiejskiej na działce nr 183 obręb Sumiak 2022-03-29 14:52:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko 2022-02-17 09:16:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn 2022-02-17 09:14:41
Postanowienie - polegające na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu : 676, 945, 964, 803 obręb 0006 Karsko - zawieszenie postępowania 2022-02-16 15:23:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części Gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn 2022-01-21 11:24:01
WSZCZECIE POSTEPOWANIA SZKOLA KARSKO OSRODEK WSPARCIA 2022-01-11 12:23:01