Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania środowiskowego 74 Kinice 2022-07-28 14:07:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-27 15:11:42
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 747/1 Karsko 2022-07-05 15:02:24
W dniu 27.06.2022r. została wydana Decyzja Nr 05/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu : 520/55, 520/79, 545, 546, 2022-07-05 14:57:51
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego na działkach o nr ewid.195/17 oraz 195/1 2022-06-20 11:40:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na potrzeby oświetlenia drogowego na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 747 2022-05-27 09:52:20
Obwieszczenie w spr. wszcz. postępowania i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczn 2022-05-25 10:37:16
DECYZJA 03/2022 O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO 2022-05-16 10:10:04
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Giżyn 2022-05-10 13:12:18
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Karsko 2022-05-10 13:11:09