Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYŁACZAMI - GIŻYN DZIAŁKI: 462, 447/1, 526/1, 526/2 2009-12-04 11:34:24
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJO O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI - ŚWIATKI DZIAŁKI: 58, 67, 71, 72, 73, 74/1 2009-12-04 11:32:33
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZĘŚCI OŚRODKA ZDROWIA NA FUNKCJE PRZEDSZKOLA I BIBLIOTEKI NA DZIAŁE NR EWI. 761/2 W m. KARSKO 2009-11-23 14:40:36
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PIBLICZNEGO - STACJA TRANSFORMATOROWA W m. KARSKO 2009-11-23 13:06:23
OBWIESZCZENIE W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA SIEĆ WODOCIĄGOWA: KARSKO - NOWOGRÓDEK POMORSKI - KOLONIA NOWOGRÓDEK - SUMIAK - KARLIN 2009-11-16 10:49:41
Obwieszczenie o podjęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania magazynu z częścią socjalno - biurową ?w bu 2009-10-08 13:46:06
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEBUDOWA ULICY PIONIERÓW W KARSKU 2009-10-05 16:38:21
OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA EKSPLOATACJI ZŁOŻA NATURALNEGO W MIEJSCOWOŚCI CHOCIEŃ 2009-09-30 11:55:31
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Giżyn 2009-09-25 12:28:11
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2009-09-10 17:02:38