Nowogródek Pomorski, dnia 25.08.2022 r.

Znak:BRG.6220.1.2022.AW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

 podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 23 sierpnia 2022 r. wydana została decyzja Znak:BRG.6220.1.2021.AW umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr 424 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski – Giżyn B”."

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, można zapoznać się w Biurze Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski przy ul. A. Mickiewicza 15, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl tj. od 25.08.2022 r. do 07.09.2022 r.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Data wywieszenia: 25 sierpnia 2022 r.

 

                                                                     

                                                                

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 431.61 KB Piotr Uberman
Decyzja środowiskowa pdf 1.02 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 24 sierpień 2022 12:50 Piotr Uberman