INFORMACJA O WYNIKU NABORU

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko
na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Finansów i Budżetu
ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

 

Dnia 06.04.2023 r. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłosił nabór na stanowisko ds. księgowości (RO.210.1.2023.KB). Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego nabór na stanowisko pozostał nierozstrzygnięty.

 

Nowogródek Pomorski, 4 maja 2023 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 10 maj 2023 08:51 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 08:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 08:52 Piotr Uberman