I N F O R M A C J A
O  W Y N I K U  P R Z E T A R G U
RUL.6845.11.2021.AW

 

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

21.01.2022 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana  położona we wsi
i obrębie  Nowogródek Pomorski,
działka oznaczona nr  336/2
o pow. 0,12 ha.

 

KW Nr SZ1M/00040676/8.

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

60,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Nie ustalono dzierżawcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

                                                                 Wójt  Gminy

                                                               Nowogródek Pomorski

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                              

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 21.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 12:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 12:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 12:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 14:14 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 14:18 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 14:20 Piotr Uberman