O G Ł O S Z E N I E

BRG.6845.4.2020.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 lutego  2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski,  podaje   do   publicznej   wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych  do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Kinice

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana,

RV, dr, PsV i LsV

Nr działki                                 

175

Powierzchnia działki                

 0,40 ha

Przeznaczenie  działki 

i  zagospodarowanie terenu    

brak planu, w studium uikzp – obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, linia elektroenergetyczna 110 kV, strefa ograniczeń wzdłuż linii po 20 m od osi linii (dla zabudowy)

Księga wieczysta                        

KW Nr SZ1M/00050875/6

Obciążenia

służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator

Uzbrojenie

brak

Okres dzierżawy                        

10 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wysokość czynszu

142   zł  rocznie

Działka nr 175 w przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

 Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 06.07.2020 r. do dnia 27.07.2020 r.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 lipiec 2020 08:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 08:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 08:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 08:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 08:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 08:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 08:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 08:22 Piotr Uberman