Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244, 230/1 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-02-01 14:12:56
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244, 228/1 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-02-01 13:20:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-01-30 11:01:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 1/2023 z dn. 17.01.2023 r.–budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego dz. nr ewid. 747/1,763/4, ob. Karsko 2023-01-17 15:35:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Karsko, działki nr ewid. 747/1, 763/4 – budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego 2023-01-02 15:02:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 244 i 230/1, obręb Kinice, gmina Nowogródek Pomorski” 2022-12-30 13:51:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 244 i 228/1, obręb Kinice, gmina Nowogródek Pomorski. 2022-12-30 13:46:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działce o nr ewid. 244, obręb Kinice, gmina Nowogródek Pomorski. 2022-12-23 12:36:45
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – dz. nr 227/17, obręb Kinice 2022-12-06 14:41:11
Obwieszczanie o wydaniu decyzji środowiskowej – Centrum Logistyczne dz. nr 195/17, 195/18, obręb Giżyn 2022-12-06 14:29:14