Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO PN. "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ KARSKO - NOWOGRODEK POMORSKI - KOLONIA NOWOGRODEK - KARLIN - SUMIAK ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W m. KARSKO" 2010-04-30 11:36:18
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA POMOSTU Z PRZEZNACZENIEM DLA SPORTOW WODNYCH I DO CUMOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO" na działce nr ewid. gruntu 216/4 obreb: Kinic 2010-04-27 11:29:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa zakładu produkcyjnego obróbka skór surowych norek na działce nr 763/7, obręb Karsko. 2010-04-22 13:15:51
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "KANALIZACJA SANITARNO - TŁOCZNA Z PRZYŁACZAMI DLA m. KARSKO ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ 2010-04-02 11:48:34
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski w dniu 31.03.2010r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni 2010-03-31 16:32:42
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni ścieków w Golinie 2010-03-16 15:01:22
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni ścieków w Golinie 2010-03-16 11:46:42
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-03-10 14:39:53
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-03-10 14:39:53
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DOTYCZACEGO BUDOWY STACJI TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4, na działce o nr ewid. gruntu 327 w m. Nowogródek Pomorski 2010-03-10 14:15:03