Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencji gruntu 327 obręb Nowog 2010-02-16 15:45:07
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ?Sieć wodociągowa: Karsko ? Nowogródek Pomorski ? Kolonia Nowogródek ? Sumiak ? Karlin? 2010-02-02 14:31:39
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2010-02-01 14:59:14
Obwieszczenie o podjeciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?zmianie sposobu użytkowania magazynu z częścią socjalno -biurową ?w budowie? na budynek produkcji ? obróbki skór surowych na działce ozn 2010-01-26 15:53:39
obwieszczenie o wszczęciu postepowania na wydanie decyzzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Giżyn szatnia na boisku sportowym 2010-01-26 11:19:41
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ? Sieć wodociągowa: Karsko ? Nowogródek Pomorski ? Kolonia Nowogródek ? Sumiak ? Karlin? 2010-01-18 11:36:25
Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:Sieć wodociągowa: Karsko ? Nowogródek Pomorski ? Kolonia Nowogródek ? Sumiak ? Karlin 2010-01-18 11:29:07
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO polegającego na zmianie sposobu użytkowania magazynu z częścią socjalno - biurową ?w budowie? na budynek produkcji ? obróbki skór surowych 2010-01-15 15:10:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ?Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami - w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni ściekó 2010-01-08 12:59:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Sieć wodociągowa: Karsko Nowogródek Pomorski Kolonia Nowogródek Sumiak Karlin 2009-12-29 15:51:47