Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "KANALIZACJA SANITARNO - TŁOCZNA Z PRZYŁACZAMI DLA m. KARSKO ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ 2010-04-02 11:48:34
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski w dniu 31.03.2010r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni 2010-03-31 16:32:42
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni ścieków w Golinie 2010-03-16 15:01:22
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni ścieków w Golinie 2010-03-16 11:46:42
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-03-10 14:39:53
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-03-10 14:39:53
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DOTYCZACEGO BUDOWY STACJI TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4, na działce o nr ewid. gruntu 327 w m. Nowogródek Pomorski 2010-03-10 14:15:03
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami - Aglomeracja Karsko w miejscowości Karsko, Kinice oraz przebudo 2010-02-19 14:04:48
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami - Aglomeracja Karsko w miejscowości Karsko, Kinice oraz p 2010-02-19 14:02:17
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN." BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ KARSKO - NOWOGRÓDEK POMORSKI - KOLONIA NOWOGRÓDEK POMORSKI - KARLIN - SUMIAK ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDAT 2010-02-18 10:12:12